Onze expertise

voor uw bedrijf
Al meer dan 25 jaar werken we samen met onze klanten aan een eerlijkere belastingheffing.
logo JMS Tax Audit animé

Fiduciair

[ fi.dy.sjɛʁ ] n. f. (lat. fiducia, vertrouwen). Wordt gezegd van fictieve waarden die berusten op vertrouwen in de uitgevende instantie.

JMS TAX AUDIT werd in 1998 opgericht op vraag van mensen die behoefte hadden aan een aangepast boekhoudkundig en fiscaal beheer.

JMS is een Belgische familiale fiduciaire die jaarlijks meer dan 63 miljoen euro aan activa certificeert. Onze bedrijfswaarden zijn familiewaarden gebaseerd op vertrouwen, collectieve inzet en professionalisme. Al meer dan 25 jaar werken we samen met onze klanten aan een eerlijkere belastingheffing. We zijn niet alleen eerlijk met onze cijfers, maar ook met onze adviezen en inspanningen in goede en slechte tijden. De pedagogische cultuur op mensenmaat die gedeeld wordt door ons team van 17 medewerkers, maakt een gezamenlijke en functionele groei mogelijk.

photo décorative façade Bruxelles JMS Tax Audit

JMS Tax Audit is geregistreerd onder het N° 10.497.521 ITAA (Instituut van Accountants en Belastingconsulenten). Dit laat ons toe om elke professionele activiteit in België te verantwoorden, te certificeren en te controleren. Erkend in de boekhoudkundige en gerechtelijke expertise, heeft JMS als missie de ondersteuning van zijn klanten in hun wekelijks beheer alsook tijdens hun speciale operaties (vereffening, fusies en overnames, splitsingen, …)

Onze interne certificering

Bij JMS Tax Audit bieden wij complete boekhoudkundige diensten om de ontwikkeling van uw ondernemersreis op de voet te volgen. Onze proactieve benadering omvat onze eigen audit vóór elke jaarlijkse publicatie van uw rekeningen bij de Nationale Bank of uw btw-aangifte, waardoor het risico op non-conformiteit met fiscale boekhoudregels wordt verminderd.

Onze experts zijn gespecialiseerd in innovatieve oplossingen die zijn aangepast aan de behoeften van uw bedrijf, waarbij altijd de geldende wetgeving wordt nageleefd en absolute discretie wordt betracht. Van inkomstenbelasting en registratierechten tot btw, wij ontwikkelen en heroriënteren strategieën op basis van de huidige situatie van uw bedrijf en de verwachte resultaten.

Wij begrijpen het belang van anticiperen op fiscale en juridische veranderingen om de financiële impact op uw vermogen te beperken. Onze persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat wij rekening houden met de unieke aard van uw situatie en u adviseren over de strategische scheiding van uw persoonlijke en zakelijke activa.

Op het gebied van btw maken wij onderscheid tussen uw rechten als distributeur en uw verplichtingen als belastingplichtige. Onze gedetailleerde kennis van de huidige regelingen en de laatste beslissingen van het Belgische Grondwettelijk Hof stelt ons in staat om de reikwijdte van de btw-regels in elk individueel geval vast te stellen.

Transparantie, onafhankelijkheid en integriteit zijn de hoekstenen van onze diensten, die de geloofwaardigheid van onze adviezen al meer dan 25 jaar waarborgen. Dankzij onze expertise en ons engagement voor professionaliteit en vertrouwen streven wij ernaar onze klanten te helpen hun financiële doelstellingen te bereiken en hun belangen te beschermen.

Advies nodig?

Evenwichtige belastingheffing

Om uw grondslag voor de berekening van uw belastingen nauwkeurig te bepalen, is een grondige kennis van de ontwikkeling die uw onderneming doormaakt en van de boekhoudkundige en fiscale regels vereist. Deze opvolging via uw boekhouding stelt ons in staat uw fiscale situatie wettelijk in evenwicht te brengen met uw winsten en investeringen. Indien zich later een fiscaal geschil zou voordoen, onderhandelt JMS namens u met de belastingdienst en staat het u zodoende bij tijdens eventuele belastingcontroles.

Advies nodig?

Te ontdekken fiscale stimuli

Van overnames tot investeringen en beurstransacties… Elke financiële verrichting heeft een fiscaal gevolg. Maar wat zijn de aftrekpercentages voor deze verschillende soorten transacties? JMS geeft u advies over al uw financiële keuzes in het licht van hun specifieke fiscale gevolgen. Aftrek bij productieve investeringen, Tax Shelter, vastgoedfinancieringen, herbeleggingsvoorwaarden en andere gespreide belastingen: deze opties hebben geen geheimen meer voor ondernemers die door ons worden bijgestaan.

Advies nodig?

Optimalisatie en planning

Hoe kunt u uw vermogen optimaal beschermen, structureren en overdragen? Van successierechten tot inkomsten uit juridische en fiscale constructies in het voordeel van uw kapitaal … Uw belastingen kunnen flink oplopen. Met onze grondige kennis van het belastingrecht en de ontwikkelingen ervan kunnen we echter de belastingdruk beperken zonder de wettelijke grenzen te overschrijden. De fiscale optimalisatie van JMS is zowel praktisch als ethisch, en het resultaat van een eerlijke samenwerking met zowel onze klanten als de belastingdienst.

Advies nodig?

Begeleiden, verhelderen

De accountants van JMS beschikken over het ITAA-certificaat en zijn beëdigd en benoemd door de rechtbanken voor gerechtelijke expertiseopdrachten, zowel voor boekhoudkundige als fiscale kwesties. Omgekeerd kunnen we dankzij dit extra certificaat van het ITAA – JMS behoort tot de eerste gediplomeerden – aan onze klanten toelichting geven bij de deskundigenverslagen die aan de rechtbank worden voorgelegd. Onze ervaring met dit soort begeleiding zorgt ervoor dat we u altijd pragmatisch op onregelmatigheden, gebreken en oplossingen wijzen.

Advies nodig?

packages

Starter bevat:

Op aanvraag:

Biz bevat:

Op aanvraag:

expert bevat:

Op aanvraag:

investor bevat:

Op aanvraag:

Nieuws

Hier vindt u de meest recente en uitgebreide informatie over de fiscale regelgeving die van invloed is op kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

photo décorative extérieur JMS Tax Audit

Omzetting van BVBA naar VZV

2023
Uiterste datum
BVBA
VZV
Statutenwijzigingen
Rechtsvorm van bedrijven
De wet verplicht bestaande BVBA’s om vóór 1 januari 2024 te worden omgezet in een Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (VZV).

Deadlines aangifte personenbelasting

Deadlines
PIT
Particulieren
2023
De FOD Financiën heeft onlangs de deadlines bekendgemaakt voor de aangifte personenbelasting voor het jaar 2022 (aanslagjaar 2023)..

Een boekhouder of een fiscalist of allebei?

In België kan het verschil tussen een accountant en een fiscalist voor veel particulieren en bedrijven een bron van verwarring zijn…

Digitalisering van de B2B-boekhouding in België, wat staat ons te wachten?

De digitalisering van de B2B-boekhouding in België is een topprioriteit voor de minister van Financiën, die vastbesloten is de financiële systemen van het land te moderniseren en efficiënter te maken…

De Belgische minister van Financiën pakt de oprichting van beheersvennootschappen aan

De Belgische minister van Financiën zet beslissende stappen om het probleem van de oprichting van beheersvennootschappen aan te pakken…

Europese BTW-regels voor e-commerce: inzicht in de verschillen in BTW-tarieven tussen landen

Met de groei van e-commerce wordt het voor bedrijven steeds belangrijker om de btw-regels (belasting over de toegevoegde waarde) te begrijpen die van toepassing zijn op hun online verkopen…