Deadlines aangifte personenbelasting

Deadlines
PIT
Particulieren
2023

De FOD Financiën heeft onlangs de deadlines bekendgemaakt voor de aangifte personenbelasting voor het jaar 2022 (aanslagjaar 2023). Voor de agenten zijn de termijnen echter sterk gewijzigd door de invoering van een aangiftedatum die verschilt naargelang de aangifte complex is of niet.

De eerste stap is het definiëren van wat een complexe aangifte is. Volgens de FOD wordt een aangifte als complex beschouwd wanneer zij één of meer van de volgende inkomsten bevat: winsten en/of inkomsten, bezoldigingen van bedrijfsleiders, bezoldigingen van meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden), of buitenlandse beroepsinkomsten.

Voor het aanslagjaar 2022 - aanslagjaar 2023 zijn de nieuwe aangiftetermijnen dus als volgt:

  • Papieren aangifte, met of zonder volmacht: 30 juni 2023
  • Voorstel tot vereenvoudigde aangifte, met of zonder volmacht: 15 juli 2023
  • Niet-complexe" elektronische aangifte, met of zonder volmacht: 15 juli 2023
  • Complexe" elektronische aangifte, alleen met volmacht: 18 oktober 2023

Alleen voor complexe elektronische aangiften is het nog mogelijk een verlenging van de termijn te verkrijgen. Voor niet-complexe elektronische aangiften blijft de deadline 15 juli.

Laten we de balans opmaken

Wilt u meer informatie van een van onze experts over dit onderwerp?