Omzetting van BVBA naar VZV

2023
Uiterste datum
BVBA
VZV
Statutenwijzigingen
Rechtsvorm van bedrijven

In België is er op 1 januari 2020 nieuwe wetgeving van kracht geworden met betrekking tot de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA). Deze wet verplicht bestaande BVBA's om vóór 1 januari 2024 te worden omgezet in een Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (VZV).

Deze verplichting vloeit voort uit de goedkeuring van de wet van 23 maart 2019, die de wet op de vennootschappen van 1999 heeft gewijzigd. Deze hervorming heeft tot doel het vennootschapsrecht in België te moderniseren, de administratieve formaliteiten te vereenvoudigen en de rechten van aandeelhouders en crediteuren te versterken.

De transformatie van een BVBA naar een VZV is een relatief eenvoudige procedure, maar moet met zorg worden uitgevoerd. De transformatie vereist een wijziging van de statuten van de vennootschap en dus een passage voor de notaris.

De voordelen van de transformatie naar een VZV zijn talrijk. Ten eerste biedt de VZV meer flexibiliteit en vrijheid aan de vennoten om het beheer van de vennootschap te organiseren. Het maakt ook de creatie van verschillende soorten aandelen en obligaties mogelijk, wat de financieringsmogelijkheden voor het bedrijf kan vergemakkelijken. Bovendien biedt de VZV een betere bescherming voor crediteuren en derden in geval van faillissement van de vennootschap.

Het is echter belangrijk op te merken dat de transformatie naar een VZV belangrijke fiscale en boekhoudkundige gevolgen kan hebben voor het bedrijf. De vennoten moeten daarom worden geadviseerd door een deskundige accountant voordat ze overgaan tot de transformatie.

Het is ook belangrijk op te merken dat de transformatie naar een VZV verplicht is voor bestaande BVBA's. Bedrijven die zich niet aan deze verplichting houden, lopen het risico op administratieve en strafrechtelijke sancties, waaronder boetes en ontbinding van de vennootschap.

Laten we de balans opmaken

Wilt u meer informatie van een van onze experts over dit onderwerp?