Verhoging van de rentevoeten bij betalingsachterstand in B2B- en B2C-relaties

rentevoet
laattijdige betaling
B2B
B2C

B2B- of B2C-klanten die niet op tijd betalen, worden soms geconfronteerd met rentekosten vanwege de laattijdige betaling. Het bedrijf bepaalt doorgaans de rentevoet waartegen deze kosten worden berekend, zolang deze duidelijk in de overeenkomst en/of de facturatievoorwaarden staat vermeld. Als deze niet nader bepaald is, geldt de wettelijke rentevoet. In dat geval moet een onderscheid gemaakt worden tussen B2B- en B2C-transacties.

De wettelijke rentevoet voor transacties tussen handelaars en consumenten (B2C) bedraagt 5,25% in 2023 (2022: 1,50%). De rentevoet voor transacties tussen bedrijven (B2B) is eveneens gestegen en bedraagt voor het eerste kwartaal van 2023 10,50% (in 2022: 8%). Deze tarieven moeten nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Laten we de balans opmaken

Wilt u meer informatie van een van onze experts over dit onderwerp?