Termijnen voor de controle en de verjaring van invorderingen van de btw

controletermijn BTW
controle BTW
verjaring invordering BTW
laattijdige indiening BTW
vermoeden van fraude
verdenking van fraude

Eind 2022 werd een nieuwe wet goedgekeurd die de termijnen voor de controle en de verjaring van invorderingen van de btw hervormt.

Vroeger bedroeg de termijn 3 jaar. Deze is nu verlengd tot 4 jaar, indien de btw- of de directe belastingaangifte laattijdig of niet ingediend werd.

In geval van fraude of vermoedelijke fraude bedroeg de termijn zeven jaar. Deze is nu verlengd tot 10 jaar.

Bovendien moest de belastingambtenaar in het verleden afdoend bewijs hebben om de termijn te doen gelden.
Sinds eind 2022 is een vermoeden van fraude al voldoende om de termijn te doen ingaan.
En als klap op de vuurpijl wordt de definitie van fraude overgelaten aan het oordeel van de belastingdienst...

Laten we de balans opmaken

Wilt u meer informatie van een van onze experts over dit onderwerp?