Dwangsom bij negeren van een verzoek om informatie

verzoek om informatie
doorgifte van informatie
dwangsommen

Wanneer de fiscus om informatie vraagt en van mening is dat de belastingplichtige en zijn belastingadviseur het doorgeven van informatie vertragen of belemmeren, kan hij voortaan dagvaarden in kort geding.
Deze dagvaarding voor de rechtbank kan leiden tot de betaling van dwangsommen door zowel de belastingplichtige als zijn belastingadviseur.
Deze dwangsom kan de vorm aannemen van een boete per maand, per week of in bepaalde gevallen zelfs per dag vertraging.
Indien een verzoek om informatie onbeantwoord blijft, behoudt de fiscus zich ook het recht voor de ontdoken belastingen te heffen van de belastingplichtige die de informatie niet verstrekt.

Laten we de balans opmaken

Wilt u meer informatie van een van onze experts over dit onderwerp?