BTW in het digitale tijdperk (ViDA)

De ViDA-richtlijn (VAT in Digital Age) is een voorstel voor wetgeving dat op 8 december 2022 door de Europese Commissie is ingediend en gericht is op de modernisering van het btw-stelsel in de Europese Unie (EU). De richtlijn beoogt de uitdagingen van de digitale economie aan te gaan en de doeltreffendheid van het btw-stelsel bij de bestrijding van fraude te verbeteren.

De ViDA-richtlijn bevat bepalingen voor de standaardisering van elektronische facturering, die vanaf 1 januari 2028 de norm moet worden voor B2B-transacties binnen de EU. Deze standaardisering zal ervoor zorgen dat facturen voldoen aan de Europese norm EN 16931-1:2017 en verplichte betalingsinformatie bevatten die aan de belastingautoriteiten zal worden toegezonden en aan alle lidstaten ter beschikking zal worden gesteld.

De richtlijn bevat ook bepalingen over het verplichte gebruik van de verleggingsregeling bij B2B-transacties, de uitbreiding van de regeling voor veronderstelde wederverkopers voor e-commerceplatforms tot alle verkopen van goederen en overdrachten van voorraden, en de toepassing van de regeling voor verkoop op afstand op tweedehands goederen, kunstwerken, antiquiteiten en verzamelobjecten bij B2C-transacties. Daarnaast voorziet de ViDA-richtlijn in wijzigingen van het éénloketsysteem (OSS) en de regeling voor verhuur van meubilair.

In het algemeen beoogt de ViDA-richtlijn het btw-stelsel aan te passen aan de uitdagingen van de digitale economie, de doeltreffendheid van het btw-stelsel bij de fraudebestrijding te verbeteren en te zorgen voor een gestandaardiseerde aanpak van de facturering in de EU.

Laten we de balans opmaken

Wilt u meer informatie van een van onze experts over dit onderwerp?